Tuntutan dan Hukuman Allah terhadap Umat-Nya
6
1 Dengarlah apa yang difirmankan Allah:
“Bangkitlah,
ajukan pembelaanmu di depan gunung-gunung.
Biarlah bukit-bukit mendengar suaramu.”
2 Hai gunung-gunung,
dengarkanlah dakwaan Allah,
juga kamu,
hai alas-alas bumi yang kokoh,
karena Allah beperkara dengan umat-Nya.
Ia hendak beperkara dengan Israil.
 
3 “Hai umat-Ku,
apa yang telah Kulakukan terhadapmu?
Dengan apakah Aku telah melelahkan engkau?
Jawablah Aku!
4 *Aku telah menuntun engkau keluar dari Tanah Mesir
dan menebus engkau dari tempat perhambaan.
Aku telah mengutus Musa,
Harun,
dan Miryam
sebagai pemimpinmu.
5 *Hai umat-Ku,
ingatlah apa yang direncanakan
oleh Balak,
raja Moab,
dan apa jawaban yang diberikan kepadanya
oleh Bileam bin Beor.
Ingatlah perjalananmu dari Sitim sampai ke Gilgal
supaya kamu mengetahui kebenaran Allah.”
 
6 “Dengan apakah aku harus menghadap Allah
dan tunduk menyembah kepada Tuhan di tempat yang tinggi?
Apakah aku harus menghadap Dia dengan kurban bakaran,
dengan anak sapi berumur satu tahun?
7 Masakan Allah berkenan kepada ribuan domba jantan
atau kepada puluhan ribu sungai berisi minyak?
Masakan aku mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku,
anak kandungku karena dosaku sendiri?”
8 Hai manusia,
telah diberitahukan kepadamu apa yang baik.
Apakah yang dituntut Allah darimu,
selain menegakkan keadilan,
mencintai kesetiaan,
dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu?
 
9 Suara Allah berseru-seru kepada kota itu—
adalah bijaksana untuk berkhidmat kepada nama-Mu—
“Dengarlah bunyi tongkat dan Dia yang menentukannya!
10 Masakan Aku melupakan harta kefasikan di rumah orang fasik
dan takaran yang kurang dan terkutuk itu?
11 Masakan Aku membenarkan neraca kefasikan
dan pundi-pundi berisi batu timbangan tipuan?
12 Orang-orang kayanya penuh dengan kekerasan.
Penduduknya berkata bohong dan lidah penipu ada dalam mulut mereka.
13 Sebab itu,
Aku pun mulai mengazab engkau dengan hebat,
menanduskan engkau oleh karena dosa-dosamu.
14 Engkau akan makan,
tetapi tidak menjadi kenyang,
rasa lapar tetap ada dalam perutmu.
Engkau akan memindahkan barang,
tetapi tidak dapat menyelamatkannya,
apa yang kauselamatkan akan Kuserahkan kepada pedang.
15 Engkau akan menabur,
tetapi tidak akan menuai,
engkau akan mengirik buah zaitun,
tetapi tidak akan berurap dengan minyaknya,
engkau akan mengirik buah anggur,
tetapi tidak akan meminum airnya.
16 *Engkau berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Omria
dan segala perbuatan keluarga Ahab,
engkau menuruti rancangan-rancangan mereka
sehingga Aku menjadikan engkau suatu kengerian
dan pendudukmu suatu cemoohan.
Kamu akan menanggung cela umat-Ku.”