Peringatan kepada Orang Kaya
5
1 Sekarang bagi kamu,
hai orang-orang kaya,
menangislah dan menjeritlah sebab berbagai kesusahan akan menimpa kamu.
2 *Kekayaanmu itu sudah membusuk dan pakaian-pakaianmu pun telah dimakan ngengat.
3 Emas dan perakmu sudah berkarat,
bahkan karatnya akan memberikan kesaksian tentang kamu dan akan memakan dagingmu seperti api.
Kamu sudah menimbun harta pada akhir zaman ini.
4 *Padahal lihatlah,
upah para pekerja yang sudah menuai ladang-ladangmu,
yaitu upah yang telah kamu tahan dengan tipu muslihat itu,
berseru-seru,
dan teriakan orang-orang yang menuai hasil panenmu sudah sampai ke telinga Tuhan semesta alam.
5 Kamu sudah hidup mewah di bumi ini dan memperoleh kesenangan;
kamu sudah memuaskan hatimu pada hari penyembelihan.
6 Kamu sudah menghukum dan membunuh orang benar yang tidak melawan kamu.
Bersabar dalam Penderitaan
7 Sebab itu,
hai Saudara-saudaraku,
bersabarlah sampai kedatangan Tuhan.
Perhatikanlah,
seorang petani sabar menantikan buah yang bernilai tinggi dari tanah garapannya itu sampai masa turunnya hujan awal dan hujan akhir.
8 Kamu pun harus bersabar dan meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan hampir tiba.
9 Hai Saudara-saudaraku,
jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan supaya kamu tidak kena hukuman.
Lihatlah,
Sang Hakim berdiri di muka pintu.
10 Hai Saudara-saudaraku,
teladanilah para nabi yang telah berbicara atas nama Tuhan dalam hal bersabar dan menanggung kesusahan.
11 *Lihatlah,
kami menyebut mereka yang tabah itu sebagai orang-orang yang berbahagia.
Kamu sudah mendengar tentang ketabahan Nabi Ayub,
bahkan sudah melihat apa maksud Tuhan pada akhirnya karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Mengenai Sumpah dan Doa untuk Orang Sakit
12 *Tetapi,
yang terutama,
hai Saudara-saudaraku,
janganlah bersumpah,
baik demi surga,
demi bumi,
maupun demi sesuatu yang lain.
Katakanlah “ya” jika memang “ya”,
dan “tidak” jika memang “tidak” supaya kamu jangan kena hukuman.
13 Adakah di antara kamu yang sedang mengalami kesusahan?
Kalau ada,
hendaklah ia berdoa.
Adakah yang sedang bersenang hati?
Kalau ada,
hendaklah ia menyanyikan puji-pujian.
14 *Adakah di antara kamu yang sedang sakit?
Kalau ada,
hendaklah ia memanggil para pemimpin jemaah dan hendaklah mereka mendoakannya serta mengurapinya dengan minyak atas nama Tuhan.
15 Doa yang disertai iman akan menyembuhkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkannya.
Selain itu,
apabila ia berdosa,
ia pun akan diampuni dari dosanya.
16 Sebab itu,
hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu disembuhkan.
Permintaan orang benar yang dipanjatkan melalui doa,
sangat besar kuasanya.
17 *Nabi Ilyas adalah manusia yang pada hakikatnya sama dengan kita,
tetapi ia telah meminta dengan yakin melalui doa supaya hujan jangan turun,
dan hujan pun tidak turun di negeri itu selama tiga tahun enam bulan.
18 *Kemudian,
ia berdoa lagi,
lalu langit pun menurunkan hujan sehingga bumi mengeluarkan buahnya.
19 Hai Saudara-saudaraku,
jika ada salah seorang dari antara kamu menyimpang dari kebenaran,
tetapi seseorang menuntunnya kembali,
20 *ketahuilah bahwa orang yang menuntun kembali orang berdosa dari jalannya yang sesat itu akan menyelamatkan jiwanya dari maut dan menutupi banyak sekali dosa.